• Hľadať
 • Dopyt
 • Menu
Kombinované filtre 92 a 93

Kombinované filtre 92 a 93

Séria 9X MSA plynových a kombinovaných filtrov je v plnom súlade s predpismi REACH a nezahrňuje žiadne toxické materiály uvedené v Európskom nariadení.

Kombinované Filtre 92

 • Ochrana proti toxickým plynom a výparom
 • Ochranná trieda P2 proti časticiam
 • Plynový filter triedy 1 alebo 2
 • Sortiment jednotlivých filtrov (A, B, E, K)
 • Sortiment zložených filtrov (AB, ABEK)

Kombinované Filtre 93

 • Ochrana proti toxickým plynom a výparom
 • Ochranná trieda P3 proti časticiam
 • Plynový filter triedy 1 alebo 2
 • Sortiment jednotlivých filtrov (A, B, E, K, AX)
 • Sortiment zložených filtrov (AB, ABEK)

Špeciálne Filtre

 • Zlúčeniny s nízkym bodom varu (AX)
 • Ortuťové výpary (Hg)
 • Dusité plyny a oxid uhoľnatý (NO/ CO)
 • Rádioaktívne (Reactor)
Trhy: Stavby, Hasičské zbory, Priemysel, Štátne inštitúcie, Armáda a polícia/Verejné úrady, Olej a plyn, Technické služby, Odpadové a vodné hospodárstvo, Chemický, Poľnohospodársky
Aplikácie: Práca s azbestom, Natieranie, Verejné podujatia, Pieskovanie a brúsenie, Pátracia a záchranná činnosť, Zváranie