• Hľadať
  • Dopyt
  • Menu
Tesniace vaky pre menšie priemery potrubí

Tesniace vaky pre menšie priemery potrubí

Tieto tesniace vaky sa používajú vo všetkých typoch potrubí. Tesniace vaky sú konštruované buď ako jednorozmerové na použitie v jednom konkrétnom priemere potrubí, alebo viacrozmerové, kedy sa jeden typ tesniaceho vaku používa na viaceré dimenzie potrubí.

Nepriechodné tesniace vaky sa používajú na zastavenie prietoku v kanalizačných potrubiach, alebo ako zadné tesniace vaky pri tlakových skúškach vzduchom podľa EN 1610. V prýžovej časti priechodných tesniacich vakov je zavulkanizovaná hliníková armatúra so závitom, ktorá umožňuje prietok kvapalín vakom. Používajú sa tiež ako predné meracie vaky pri tlakových skúškach vzduchom podľa EN 1610.

Všetky tesniace vaky sú vyrábané z pryžu z prírodného alebo syntetického kaučuku, zabezpečujú tak dobré protišmykľavé a tlakové vlastnosti výrobku. Aj keď tieto tesniace vaky nie sú vystužené kordovou vložkou, majú vynikajúcu roztiahnutosť a tesniace vlastnosti. Sú vyrábané z antikoróznych materiálov.

Tesniace vaky potrubí do 200 mm majú zavulkanizovaný autoventil na plnenie. Tesniace vaky sú vybavené manipulačnou reťazou s držiakom pre jednoduchšie zmiestňovanie a posúvanie vaku v potrubí. Reťaz zároveň zabezpečuje vaky proti skĺznutiu a prípadnej strate vaku.

Tsniace vaky nad 200 mm sú vybavené plniacim ventilom, ktorý môže yť jednoducho nahradený rýchlospojkou, pokiaľ to situácia vyžaduje. Manipulačný úchyt (oko) umožňuje pohyb vaku v potrubí, pri použití manipulačného lana.