• Hľadať
  • Dopyt
  • Menu
Packery T 90°

Packery T 90°

Vďaka vhodne zvolenej pryžovej zmesi a konštrukcii packerov je možné uskutočňovať opravy v zakrivenom potrubí s uhlami 45°, 60° a 90°. S ohľadom na problémy, ktoré vznikajú pri vložení a zasunutí packeru v zahnutom potrubí, je pevná časť packeru čo najkratšia.