• Hľadať
  • Dopyt
  • Menu
TOP
Stredotlakové zdvíhacie vaky 1.0 bar

Stredotlakové zdvíhacie vaky 1.0 bar

SAVA stredotlakové zdvíhacie vaky pre tlak 1.0 bar sú ideálne na záchranu osôb uväznených pod dopravným prostriedkom pri autohaváriách, leteckých katastrofách alebo zrúteniach tunelov, mostov a lešenia, hlavne v situáciách, kde nemôžu byť použité obvyklé záchranárske metódy alebo by tieto metódy boli príliš časovo náročné. Sava zdvíhacie vaky je možné použiť aj na mäkkých, nerovných alebo štrkových podkladoch, ďalej sa používajú na zasneženom alebo namrznutom povrchu. Kombináciou rôznych materiálov ponúkajú v priebehu použitia vysoký stupeň bezpečnosti. Spodná aj vrchná časť vaku je vyrobená z relatívne silnej viacnásobnej vrstvy tvorenej z pryžu spevneného textilom, ktorý je vysoko odolný proti prerazeniu. Bočné steny sú tvorené špeciálnou polyamidovou tkaninou, ktorá poskytuje odpovedajúci troj až štvornásobný bezpečnostný koeficient (prevádzkový tlak / tlak deštrukčný).